Μενού
Το Καλάθι μου

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης.

Το www.athonikigi.gr σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους τους οποίους ο
επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε
επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται. Οι όροι
αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των
φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού
αυτού καταστήματος. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους,
τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο
επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για
ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές
σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Βεβαιωθείτε
ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω
της ιστοσελίδας www.athonikigi.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας
συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαίωμα Τροποποίησης - Ανανέωσης όρων και προϋποθέσεων. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις
των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικούς της καταστήματος. Επίσης η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση
να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους μέσω της
ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται
στην ιστοσελίδα της τόσο όσο αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το
ηλεκτρονικό κατάστημα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν
ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε
για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρρευτικά
συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη
ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία
της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο
διαδικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση
του δικτυακού τόπου. Επίσης η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.athoniki.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό
κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
που : α) είναι παράνομο και προκαλεί βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα
ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, β) προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών,
κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,
πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, δ) περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε
άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή
ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ε) αποσκοπεί στην παρενόχληση τρίτων
με οποιοδήποτε τρόπο, στ) ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τις διατάξεις αυτής
ζ) χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο athoniki.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου
να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες


Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site www.athonikigi.gr,
συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδίων, κειμένων κ.λ.π., αποτελούν αποκλειστικά την πνευματική ιδιοκτησία του «ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» και προστατεύονται νομικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων
για την οποία ο «ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της
ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ενδεχόμενη χρήση τους στο
ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Απαγορεύεται επομένως, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, επανέκδοση,
ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο
ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Επωνυμία εταιρίας: Κωσταντίνος Ρουσσάκης Εμπόριο Εκκλησιαστικών Ειδών

ΑΦΜ: 046955485
ΔΟΥ:  Γλυφαδας
Αριθμός ΓΕΜΗ: 056304409000
Έδρα: Ανδρουτσου 8Α
Τηλέφωνο: 210 9946974 
Email: [email protected]


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του Ν. 2472/1997, αποκλειστικά για την
εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων για χρήση της Επιχείρησης. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους,
παρά μόνο για τις ανάγκες αποστολής των προϊόντων (Ταχυδρομική Διεύθυνση, Όνομα, Τ.Κ. κλπ).
Ο πελάτης δίνει με την παρούσα την συναίνεση του για την αποθήκευση και επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων από την Επιχείρηση για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης
των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Το www.athonikigi.gr σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους τους οποίους ο
επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε
επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται. Οι όροι
αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των
φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού
αυτού καταστήματος. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους,
τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο
επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για
ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές
σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Βεβαιωθείτε
ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω
της ιστοσελίδας www.athonikigi.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας
συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του
www.athonikigi.gr υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997
για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει
συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα
Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες
95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας χωρίς να υποχρεούται να
δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ενημέρωση προσωπικών
πληροφοριών (email, όνομα, τηλέφωνο) μόνο όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε παραγγελία
προϊόντων. Στη περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων (λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.)
το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση. Τα απαραίτητα
στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο του Πελάτη, η ακριβής διεύθυνση (με τον
αντίστοιχο Ταχυδρομικό Κώδικα), τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα
που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.athonikigi.gr
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.
2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.athonikigi.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε
κάποια από τις υπηρεσίες του www.athonikigi.gr

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές
αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις. Ο Πελάτης έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα
δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997

Το www.athonikigi.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν
καταχωρήσει οι Πελάτες του για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης του παρεχόμενων
υπηρεσιών του.

Με την καταχώρηση της παραγγελίας, ο Πελάτης αυτόματα αποδέχεται και όλους τους παραπάνω
όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρέπει να προχωρά σε παραγγελία χωρίς πρώτα να
επικοινωνήσει με την εταιρεία μας.


Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Η Επιχείρηση δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των δεκαέξι (16) ετών εκτός και αν έχει δοθεί γονική συναίνεση,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η Επιχείρηση αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος,
θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς καμία καθυστέρηση.   Απόρρητο/Ασφάλεια συναλλαγών
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήση/μέλος στην Επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και απόρρητες.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.athoniki.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών
σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της επιχείρησης που απαιτείται
να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών. Για την δική σας ασφάλεια,
θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες
και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα.  

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να
μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε, εφόσον βρίσκονται στην
κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το
οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους υπαναχωρούντος.


2ετής εγγύηση για ελαττωματικά προϊόντα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, για 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, εάν αυτό
παρουσιάζει αποδεδειγμένα πραγματικά ελαττώματα, έχετε το δικαίωμα να μας το επιστρέψετε και
είτε να ζητήσετε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων (εφόσον δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση).